הפקולטה להיסטוריה ודמוקרטיה

היהדות נתפסת בטעות כשייכת לדתיים בלבד ולא כמקור תרבותי המסוגל להעשיר את עולמו הרוחני של האדם המודרני. לפיכך, המקרא, והיצירה הפרשנית והפילוסופית מהווים יסוד ואבן דרך לחיים בעלי משמעות וערכים אקזיסטנציאליסטים. הקורס מציע מגוון של נושאים: ערך חיי אדם, האדם בסיפור גן עדן, מהי אהבה, משפחה וזוגיות ועוד.