הפקולטה לשפות

מקצוע "עברית" הוא אחד המקצועות המרכזיים, שכן הוא קשור בכל מקצועות הלימוד בבית הספר. במסגרת שיעור זה נלמדות מיומנויות ההבנה וההבעה המשמשות את הלומדים בכל תחומי הדעת השונים, בכל הקשור לכתיבת עבודות, לפענוח טקסטים מסוגות שונות, לכתיבות טיעון ולכתיבות ממזגות וכן לניסוח רעיונות בכתב ובעל פה בסיטואציות שונות בחיי היום יום. שילוב האוריינות בדיסציפלינות השונות מושתת על עקרון של שיתוף פעולה עם מורים מתחומי דעת אחרים כדי לפתח שפה משותפת בכל הקשור לעיסוק במיומנויות של הבנה והבעה.

כמו כן, במהלך שיעורי עברית המורים מתרגלים עם התלמידים את המיומנויות האורייניות על טקסטים מתחומי דעת שונים, וכך מקנים להם כלים ומיומנויות להפקת מידע ולפענוח המסרים הגלויים והסמויים המופיעים בטקסטים. בנוסף, בכל שיעור שמים את הדגש על פענוח מילים, ביטויים ומושגים לא מוכרים ובכך מרחבים את מאגר אוצר המילים של התלמיד.

יתרה מזאת, במסגרת שיעורי עברית מוקדשת לפחות שעה שבועית לכתיבה. נושא זה מהווה עקב אכילס עבור תלמידים רבים ואף לחלקם קיים מחסום כתיבה. במהלך השיעורים התלמידים נדרשים לבנות תלקיט (תיק עבודות), באמצעותו התלמידים נדרשים ליצור תהליך של טיוט ושכתוב עד להגעת תוצר מוגמר איכותי ותקין יותר. בנוסף להערכת המורה, גם התלמידים מעריכים את כתיבות עמיתיהם ומנהלים דיונים בקבוצות, ובכך הופכים להיות מעורבים ואקטיביים בתהליך הלמידה. בסוף התהליך התלמידים הופכים לכותבים מיומנים ואיכותיים יותר.

 

 

 

 

 

במסגרת הגברה זו ייחשף התלמיד למרקם העדין והרגיש של המזרח התיכון, גבולותיו והאנשים החיים בו, יכיר את דת האסלאם והתפתחותה לאורך הדורות, ילמד על העיר ירושלים ומשמעותה לאסלאם, על השונה והמשותף לאסלאם וליהדות ועל האסלאם בימינו. הכרת מושגי יסוד בתרבות הערבית ובדת האסלאם )עקרונותיה, כיתותיה ומוסדותיה ויחסה לבני דתות אחרות(. הכרת אירועים היסטוריים משמעותיים בתולדות הערבים והאסלאם והבנתן של תופעות בהווה בזיקה אל העבר. הבנה שהמציאות הפוליטית והאתגרים שעימם מתמודדת מדינת 13 ישראל מושפעים גם מתופעות ותהליכים שהתרחשו בעבר. הכרת המורשת התרבותית, הרוחנית והחומרית של מגוון הקבוצות והעמים החיים במזרח התיכון. הכרת תולדות היהודים בארצות האסלאם ונקודות המפגש בין היהדות והאסלאם- דת ותרבות. טיפוח סובלנות ומתן כבוד להשקפות, מסורות ודרכי חיים של אנשים ועמים אחרים. תלמידי מזרחנות נבחרים בצבא לחיל מודיעין ומתקבלים ללימודי יחסים בין-לאומיים ומדיניות ציבורית ויכולים להשתלב כעוזרי שרים / שגרירים וכו'….